Naše hodnoty

Naša vízia a hodnoty

Našou víziou a snahou je byť poprednou slovenskou firmou v oblasti Facility služieb (FS), ktorá svojim klientom ponúka kompletné portfólio FS vo vysokej kvalite.

S našimi klientmi v rámci dennodennej komunikácie si budujeme vzťahy založené na vzájomnej dôvere a rešpekte.

Našich zamestnancov vedieme k úsiliu uprednostniť potreby klienta, stále byť klientovi na dosah a plniť aj jeho najnáročnejšie požiadavky.

Našou najväčšou hodnotou sú naši zamestnanci, pretože:

spokojný zamestnanec  =  spokojný zákazník“.