Naše služby

Čistenie a upratovanie – Cleaning

Stravovacie služby – Catering

Správa a údržba nehnuteľností – Property Services

  • Technická správa
  • Starostlivosť o exteriér (zimná a letná údržba) – Land scaping
  • Kontrola a riadenie ochrany pred škodcami – Pest control

Podporné administratívne služby – Suport services

Facility Management